Kognitiv Adferds Terapi

KOGNITIV TERAPI – HJELP TIL SELVHJELPKognitiv terapi handler om å bli bevisst sammenhengen mellom egne tanker,

følelser, kroppsreaksjoner og adferd.


Kognitiv terapi er en nyttig samtalemetode som kan benyttes ved store og små utfordringer i livet.

Metoden bygger på godt dokumentert kunnskap og er en etterspurt terapiform som søker raske resultater. Her følger noen eksempler hvor Kognitiv Adferds Terapi kan benyttes:


Depresjon, nedstemthet, angst av forskjellig art også panikkangst, uvaner, grubling og bekymring, fobier, post traumatisk stress, dårlig selvtillit / selvfølelse, søvnvansker, smerter, utmattelse, kronisk sykdom, problemløsninger og samarbeidsproblemer m.m
Mer om Kognitiv Terapi

Grunntanken i kognitiv terapi er at tanker, følelser, kroppslige symptomer og handlinger påvirker hverandre. Fokuset i denne behandlingsmetoden er at du og jeg (terapeuten) ser nærmere på innholdet i tankene, som ofte styrer hva vi føler, kjenner og hvordan vi til slutt handler. Ofte styres vi av følelser og kroppslige symptomer og får ikke tak i hvilken tanke som setter det hele i gang.

Vi tester ut nye måter å tenke om problemet på og hvordan man kan møte det på en kanskje lettere og bedre måte.

Forskning har dokumentert at kognitiv terapi har hjulpet mange til å få kontroll over problemene sine, ved å bruke Kognitive adferds metoder.


Kognitiv terapi er en behandlingsmetode hvor jeg (terapeuten) har fokus på å jobbe med tankene dine, hvordan du oppfatter situasjonen. Derav betegnelsen kognisjon som betyr tenkning.

Identifisering av negative automatiske tanker knyttet til konkrete situasjoner er sentralt, og vi forsøker å få deg til å se sammenhengen mellom tanker, følelser og handling.

Forståelse for hvordan du tenker omkring- og forestiller deg en hendelse, og hvordan den negative tenkningen kan utløse vonde følelser som igjen kan påvirke handlingen på en negativ måte er viktig. 

Å oppleve en situasjon der noe gikk galt blir hos mange forklart med tanken om at "jeg er dum". Det kalles også negativ selvattribusjon, og du vil prøve å finne alternative tanker som kan erstatte den negative. Slik kan du få hjelp til å handle mer konstruktivt for deg selv. Det handler om å få hjelp til å finne alternative måter å tenke om situasjonen, seg selv, føle og handle på, ettersom vi sammen ser nærmere på det logiske grunnlaget for at du tenker slik du gjør.

Det er ulike kognitive metoder som har tilhørighet innen denne tilnærmingen; kognitiv atferdsterapi, metakognitiv terapi, ACT (accept and commitment therapy) og eksponeringsterapi.


I kognitiv atferdsterapi legger vi også vekt på å hjelpe deg til å finne en god balanse mellom nødvendige gjøremål og aktiviteter som kan gi en økt opplevelse av mestring og tilfredsstillelse. 

Vi legger vekt på å jobbe med risiko for tilbakefall, og vi  forbereder deg på å kunne bruke metodene og verktøyet vi har jobbet med i terapien, som hjelp til selvhjelp etter endt behandling.Les mer på kognitiv.no

Dobbel samtaletime kognitiv terapi


1. gangssamtale og i spesielle tilfeller trenger vi mer enn 40 min. på å komme igjennom. Her er det nyttig å sette opp dobbeltime så vi raskere kan komme til målet. Varer 1 time og 15 min.

Vanlig samtaletime kognitiv terapi

En vanlig samtaletime med Kognitiv Terapi, hvor vi jobber strukturert og avslutter med hjemmelekser i ca 40 min.

I Kognitiv terapi tar vi sikte på et behandlingsløp på 10 timer. Dette kan endres individuellt og ved behov. Først etter 3 timer tar vi en evaluering for om dette er nyttig for deg.