IMS - Intra Muskulær Stimuli

Intramuskulær stimuli går ut på å bruke akupunkturnåler mot den skadede muskelen som forårsaker smerten. Denne muskelen har blitt forkortet pga påkjenninger som stress. Dette påvirker også de omkringliggende sener og ledd.

Når nålen treffer den skadede muskelen tvinger den muskelen til å slappe av og smertene vil avta.


IMS egner seg også godt til forskjellige belastningsskader eller idrettskader.

Jeg har behandlet flere toppidrettsutøvere underveis i deres karriere når noe har oppstått. Blant annet Ishockey, Fotball, Håndball, Boksing og Triatlon utøvere. Dette har ført til kortere skadefravær for disse utøverene.


Mer om IMS

Dette er en form for medisinsk akupunktur i motsetning til den klassiske akupunkturen. 

Vi bruker akupunkturnåler men går inn å behandler muskler og segmenter som forårsaker smerte.Intramuskulær stimuli går ut på å bruke akupunkturnåler mot den skadede muskelen som forårsaker smerten. Denne muskelen har blitt forkortet pga påkjenninger som stress. Dette påvirker også de omkringliggende sener og ledd.

Når nålen treffer den skadede muskelen tvinger den muskelen til å slappe av og smertene vil avta.


Vi går også ut i fra segmenter som påvirker de inerverte områder i forhold til nervebaner.


Eksempelvis kan du ha vondt i skulderen, men det er et nakkeproblem som utløser dette da bracialis nerven blir irritert og nærer muskulaturen i skulderen. 

Vanlig triggerpunktsbehandling / dry needling er bare halve jobben. Ved en komplett IMS behandling har vi tatt for oss og behandlet lokalt, muskulært og segmentært.

Det kan også være kalkdannelser på senene, og da får du ikke noen effekt av medikamentell behandling, men vi må inn med IMS for å fjerne smerten. 


Gunn sier at kroniske muskel/skjelett plager som har sin årsak i dysfunksjon i perifere nerver kan behandles med IMS. Dette er ofte pasienter som faller mellom to stoler, da de har for lite nevrologiske funn som kan forklare smerten, men samtidig er så mye plaget at det går ut over livskvaliteten. 


Skolemedisin fanger ofte ikke opp disse forandringene med sine verktøy som røntgen, MR og nevrologiske tester, men vi får en tilbakemelding om vevets tilstand via nålen. 


Vi jobber ut i fra "the shortened muscle syndrome" og bruker Cannon og Rosenbluth sin lov om at muskelen blir hypersensitiv og forandrer karakter som gir en forkortet muskel med ulike tegn på nevropati. Behandlingen blir derfor å løse opp muskelforkortningen. 
1. gangs undersøkelse IMS behandling 


Har du et problem hvor vi trenger en dyptgående undersøkelse for å kunne finne rett segment som påvirker smertene trenger vi en god undersøkelse og dette tar ca. 1, 5 timer

Vanlig IMS time


En vanlig time med IMS behandling, hvor jeg jobber med muskulatur og segmenter for å øke bevegelighet og minske smerter i ca 20 min.