Akupunktur

Akupunktur er en mange tusen år gammel behandlingsform som stammer fra Østen.

Metoden går ut på å bruke tynne nåler som stikkes inn i bestemte punkter på kroppen for å øke energien i området og påvirke kroppens evne til å helbrede seg selv.

Metoden er en del av tradisjonell kinesisk medisin og blir stadig mer anerkjent som et alternativ og et supplement til skolemedisin.


Forståelsen av at kropp og sjel er et sammensatt system som man ikke kan se på uavhengig av hverandre, ligger sentralt i akupunkturens tankegang.

Kropp og sjel påvirker hverandre gjensidig.

En ubalanse i kroppens energisystemer kan forårsake forstyrrelser, som igjen kan skape sykdom og smerter.

Viktig for å kunne lege et problem, er å behandle årsaken, ikke symptomet.

Mer om Akupunktur

Akupunktur er den mest benyttede formen for ”alternativ behandling” i Norge i dag. Erfaring og forskning viser at akupunktur kan ha en effekt mot en rekke plager.


Akupunktur kan benyttes i forbindelse med forebygging av sykdom, bedre din generelle helse og styrke immunforsvaret i tillegg kan akupunktur benyttes til å lindre smerter og plager i forbindelse med muskulatur, sener og kropp generellt.


Akupunktur er et gammelt Kinesisk medisinsk system som baser seg på prinsippene om Yin, Yang og Qi hvor målet er å oppnå en balanse i kropp og sjel for på den måten å hindre smerter og sykdom.


Akupunktur regnes som en trygg behandlingsform når den praktiseres korrekt. Vi bruker kun sterile engangs nåler (noe som også er lovpålagt i Norge). Jeg er medlem av Akupunkturforeningen, noe som viser til god utdannelse i både vestlig medisin (skolemedisin) og fagområdet akupunktur som Tradisjonell Kinesisk Medisin, samt videreutdanning i muskelproblematikk med en metode som heter Gunn IMS (Intra Muskulær Stimuli). Dette er en videreutvikling av de populære triggerpunktsbehandlingene. Jeg har også videreutdannet meg til barneakupunktør. Akupunktur på barn er veldig annerledes enn akupunktur på voksne.


Målet med akupunktur er å sette igang forskjellige prosesser i kroppen, noe som kan føre til at man føler seg god å avslappet etter en behandling.


Nålene som brukes i akupunktur skal først og fremst påvirke hvordan energien flyter forskjellige steder i kroppen (kan sammenlignes med sirkulasjonssystemet). Når nålene blir satt inn i bestemte punkter på kroppen, så påvirkes og reguleres denne energiflyten, noe som har til hensikt å gi fysiske effekter på kroppen.


Normalt ligger pasienten på en behandlingsbenk å slapper av mens nålene sitter i og stimulerer forskjellige punkter på kroppen i ca. 20 minutter, men dette kan variere fra pasient til pasient. Behandlingen er stort sett smertefri, men det kan kjennes et lite stikk, spesielt hvis nålene settes på fingre og tær.


Første gang man kommer til en akupunktør så starter behandlingen med et intervju. Dette er for at akupunktøren skal få innsikt i hva som kan være årsaken til sykdommen eller lidelsen. Siden Kinesisk medisin bygger på et litt annerledes prinsipp enn hva vi er vant med i vestlig medisin, så er det relevant for en akupunktør å finne årsaken så vel som å behandle symptomet. I tillegg til intervjuet ser vi på tungen og kjenner på pulsen. Dette er alt sammen redskaper for å kunne diagnostisere og finne den best mulig behandlingen for hver enkelt pasient. Alle pasienter for en individuell behandling, noe som er viktig fordi alle mennesker er unike også i årsakene til problemer/sykdom. Derfor må punkter og behandling være tilpasset hver enkelt pasient.


Diagnostiseringen og evnen til å sette sammen punkter og et behandlingsopplegg som er individuelt tilpasset er det som skiller en god og en dårlig akupunktør. Og det vil være like stor forskjell på akupunktører som det er pasienter.

1. gangs intervju

Har du et problem hvor vi trenger et dyptgående intervju for å kunne finne rett nålekombinasjon til akkurat deg, trenger vi et 1. gangs intervju, og dette tar ca. 1, 5 timer

Akupunktur time 

En vanlig akupunktur time, hvor du ligger på benken i ca. 20 min. med nåler